คุณมี 0 เหรียญ VIP

ชื่อนามปากกาสมาชิก :

จุฑารัตน์

Report
Month View : 40
Over All : 6,979
Favorites : 3

ชื่อนามปากกาสมาชิก :

จุฑารัตน์

Report
Month View : 40
Over All : 6,979
Favorites : 3

สุดขอบจักรวาล

นิยาย-เรื่องยาว : นิยายรักแฟนตาซี

1 ใน 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์จาก สกว. ภูมิปัญญาไทยเชิงวิทยาศาสตร์

...ณ สุดขอบจักรวาล สงครามระหว่างฝ่ายจักรวรรดิและฝ่ายต่อต้านระอุขึ้น สิ่งที่สองฝ่ายต้องการ คือ "ผลึกแห่งเออร์"
แต่ "เธอ" มนุษย์โลกธรรมดา กลับบังเอิญได้สิ่งนั้นมาครอบครอง การผจญภัยตั้งต้นที่จุดนี้ ความผูกพันบนพื้นฐานแห่งความแตกต่างเริ่มถักทอ

"เขา" เจาชายต่างดาวผูทรงอำนาจ แปรเปลียนอ่อนโยนลงได้เพราะความรัก ณ สุดขอบจักรวาล หากความฝันยังคงอยู่ ความมหัศจรรยจะปรากฎกายขึ้น ...

คำแนะนำเรื่อง

ท่ามกลางสงครามที่ร้อนระอุ ความรักและความผูกพันกับก่อเกิดขึ้นในหัวใจของคนทั้งสอง "ลินิน" และ "เจ้าชายต่างดาวผู้ทรงอำนาจ" 

เขาคือคนที่คอยปกป้องเธอให้รอดพ้นจากการไล่ล่าของผู้ที่ต้องการครอบครองผลึกแห่งเออร์ มาร่วมสัมผัสกับความเร้นลับของจักรวาลไปกับ "ลินิน" ที่ชะตาชีวิตเล่นตลกให้เธอมีพลังลึกลับตั้งแต่ยังแบเบาะ

ซึ่งแท้จริงนั้นเป็นพลังจาก "ผลึกแห่งเออร์" ที่เจ้าแห่งดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลต่างก็แย่งชิงเพื่อความเป็นอภิมหาอำนาจแห่งห้วงจักรวาล

มาติดตามเรื่องราวต่อใน "สุดขอบจักรวาล"

แชร์นิยายที่คุณรัก

วันเดือนปี
ยอดวิว
ยอดคอมเมนท์
02/05/2563
302
0
04/05/2563
235
0
05/05/2563
193
0
05/05/2563
212
0
05/05/2563
280
0
05/05/2563
142
0
05/05/2563
164
0
05/05/2563
162
0
05/05/2563
153
0
10. บทที่หก (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
07/05/2563
146
0
07/05/2563
146
0
11. บทที่หก (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
09/05/2563
134
0
09/05/2563
134
0
12. บทที่เจ็ด (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
13/05/2563
143
0
13/05/2563
143
0
13. บทที่เจ็ด (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
16/05/2563
118
0
16/05/2563
118
0
14. บทที่แปด (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
20/05/2563
147
0
20/05/2563
147
0
15. บทที่แปด (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
22/05/2563
134
0
22/05/2563
134
0
16. บทที่เก้า (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
22/05/2563
123
0
22/05/2563
123
0
17. บทที่เก้า (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
22/05/2563
120
0
22/05/2563
120
0
18. บทที่สิบ (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
24/05/2563
122
0
24/05/2563
122
0
19. บทที่สิบ (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
24/05/2563
135
0
24/05/2563
135
0
20. บทที่สิบเอ็ด (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
26/05/2563
124
0
26/05/2563
124
0
21. บทที่สิบเอ็ด (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
27/05/2563
130
0
27/05/2563
130
0
22. บทที่สิบสอง (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
28/05/2563
133
0
28/05/2563
133
0
23. บทที่สิบสอง (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
29/05/2563
126
0
29/05/2563
126
0
24. บทที่สิบสาม (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
30/05/2563
126
0
30/05/2563
126
0
25. บทที่สิบสาม (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
31/05/2563
124
0
31/05/2563
124
0
26. บทที่สิบสี่ (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
01/06/2563
133
0
01/06/2563
133
0
27. บทที่สิบสี่ (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
01/06/2563
121
0
01/06/2563
121
0
28. บทที่สิบห้า (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
01/06/2563
140
0
01/06/2563
140
0
29. บทที่สิบห้า (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
01/06/2563
127
0
01/06/2563
127
0
30. บทที่สิบหก (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
04/06/2563
132
0
04/06/2563
132
0
31. บทที่สิบหก (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
04/06/2563
111
0
04/06/2563
111
0
32. บทที่สิบเจ็ด (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
08/06/2563
112
0
08/06/2563
112
0
33. บทที่สิบเจ็ด (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
08/06/2563
109
0
08/06/2563
109
0
34. บทที่สิบแปด (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
11/06/2563
125
0
11/06/2563
125
0
35. บทที่สิบแปด (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
11/06/2563
109
0
11/06/2563
109
0
36. บทที่สิบเก้า (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
16/06/2563
132
0
16/06/2563
132
0
37. บทที่สิบเก้า (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
16/06/2563
115
0
16/06/2563
115
0
38. บทที่ยี่สิบ (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
20/06/2563
85
0
20/06/2563
85
0
39. บทที่ยี่สิบ (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
20/06/2563
115
0
20/06/2563
115
0
40. บทที่ยี่สิบเอ็ด (1/3)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
26/06/2563
102
0
26/06/2563
102
0
41. บทที่ยี่สิบเอ็ด (2/3)
(ซื้อตอนนี้ 2 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
01/07/2563
91
0
01/07/2563
91
0
42. บทที่ยี่สิบเอ็ด (3/3)
(ซื้อตอนนี้ 3 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
07/07/2563
112
0
07/07/2563
112
0
43. บทที่ยี่สิบสอง (1/3)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
10/07/2563
97
0
10/07/2563
97
0
44. บทที่ยี่สิบสอง (2/3)
(ซื้อตอนนี้ 2 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
13/07/2563
92
0
13/07/2563
92
0
45. บทที่ยี่สิบสอง (3/3)
(ซื้อตอนนี้ 3 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
17/07/2563
88
0
17/07/2563
88
0
46. บทที่ยี่สิบสาม (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
20/07/2563
102
0
20/07/2563
102
0
47. บทที่ยี่สิบสาม (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
26/07/2563
117
0
26/07/2563
117
0
48. บทที่ยี่สิบสี่
(ซื้อตอนนี้ 9 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
08/09/2563
7
0
08/09/2563
7
0
49. บทที่ยี่สิบห้า
(ซื้อตอนนี้ 9 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
08/09/2563
5
0
08/09/2563
5
0
50. บทที่ยี่สิบหก
(ซื้อตอนนี้ 9 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
08/09/2563
5
0
08/09/2563
5
0
51. บทที่ยี่สิบเจ็ด
(ซื้อตอนนี้ 9 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
08/09/2563
6
0
08/09/2563
6
0
52. บทที่ยี่สิบแปด
(ซื้อตอนนี้ 9 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
08/09/2563
4
0
08/09/2563
4
0
53. บทที่ยี่สิบเก้า (1/3)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
20/09/2563
85
0
20/09/2563
85
0
54. บทที่ยี่สิบเก้า (2/3)
(ซื้อตอนนี้ 2 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
20/09/2563
68
0
20/09/2563
68
0
55. บทที่ยี่สิบเก้า (3/3)
(ซื้อตอนนี้ 3 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
20/09/2563
76
0
20/09/2563
76
0
56. บทที่สามสิบ (1/3)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
23/10/2563
76
0
23/10/2563
76
0
57. บทที่สามสิบ (2/3)
(ซื้อตอนนี้ 2 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
23/10/2563
61
0
23/10/2563
61
0
58. บทที่สามสิบ (3/3)
(ซื้อตอนนี้ 3 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
23/10/2563
67
0
23/10/2563
67
0
59. บทที่สามสิบเอ็ด (1/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
16/11/2563
59
0
16/11/2563
59
0
60. บทที่สามสิบเอ็ด (2/2)
(ซื้อตอนนี้ 5 เหรียญเพื่ออ่านต่อ)
16/11/2563
65
0
16/11/2563
65
0

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ
จุฑารัตน์
(จำนวนผลงานนิยาย 1 เรื่อง 36 ตอน)

เรื่อง
ประเภทนิยาย
ตอน
จำนวนเข้าชม
อัพเดตล่าสุด
ประเภท :
นิยายรักแฟนตาซี
ตอน :
36
เข้าชม :
5,187
อัพเดต :
30/09/2564

เพิ่มความคิดเห็น

ชื่อ

ยังไม่มีความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกสิ!

คุณสามารถอ่านตอนนี้ได้ก่อนใคร
โดยการมอบสินน้ำใจ (VIP) ให้นักเขียน

มอบ VIP ขั้นต่ำ 1 บาท หรือให้มากกว่าตามความสมัครใจ เพื่อเปิดอ่านตอนก่อนใคร 7 วัน

คำเตือน
  • การมอบสินน้ำใจ (VIP) นี้ไม่ได้หมายถึงการซื้อนิยาย แต่เป็นการมอบกำลังใจเท่านั้น
  • นักเขียนยังคงมีสิทธิ์ในการลงนิยายจนจบเรื่อง หรือไม่จบเรื่องก็ได้
  • เนื่องจากการลงจบเรื่องในบางครั้ง อาจมีผลต่อการพิจารณาต้นฉบับในการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อันเป็นรายได้หลัก รวมทั้งความจำเป็นอื่นๆ
  • และการมอบสินน้ำใจนี้ ไม่สามารถนำไปหักส่วนลดได้ หลังจากนักเขียนกดปิดเรื่อง ขายจบเรื่อง

เหรียญของฉัน : 0

สุดขอบจักรวาล

1 ใน 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์จาก สกว. ภูมิปัญญาไทยเชิงวิทยาศาสตร์

...ณ สุดขอบจักรวาล สงครามระหว่างฝ่ายจักรวรรดิและฝ่ายต่อต้านระอุขึ้น สิ่งที่สองฝ่ายต้องการ คือ "ผลึกแห่งเออร์"
แต่ "เธอ" มนุษย์โลกธรรมดา กลับบังเอิญได้สิ่งนั้นมาครอบครอง การผจญภัยตั้งต้นที่จุดนี้ ความผูกพันบนพื้นฐานแห่งความแตกต่างเริ่มถักทอ

"เขา" เจาชายต่างดาวผูทรงอำนาจ แปรเปลียนอ่อนโยนลงได้เพราะความรัก ณ สุดขอบจักรวาล หากความฝันยังคงอยู่ ความมหัศจรรยจะปรากฎกายขึ้น ...

โดย : จุฑารัตน์
จำนวน : 60 ตอน


0

เหรียญของฉัน : 0

สุดขอบจักรวาล

โดย : จุฑารัตน์