#เสียดสีสังคม
เด็กใจแตก (เล่ม 1 มัธยมเปรี้ยวอมหวาน) นิยายรักวัยรุ่น
  **คำเตือน  นิยายเรื่องเด็กใจแตก มีเนื้อหาที่พูดถึงพฤติกรรมทางเพศของตัวละคร  และมีการใช้คำพูดที่ค่อนข้างหยาบคาย มีการใช้คำด่าที่ค่อนข้างรุนแรง...
FAVORITES
Month Views : 51
Favorites : 2