ช่อลดา ออม เจียมวิจักษณ์ นามปากกา : Chocofrozen
รายการนิยายที่เคยเขียน
ประโยคสุดท้าย
ฟ้าไพลินท์ช็อกจนพูดไม่ออก...
21 ตอน (ยังไม่จบ)
11
2
8
21 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
11
2
8