ยุทธนา นามปากกา : นิพรรนา
รายการนิยายที่เคยเขียน
เหม่ยลี่
เป็นการสืบหาบรรพบุรุษของชาติพันธุ์ม้ง โดยเริ่มต้นจากการสำรวจแหล่งกำเนิดชาติพันธุ์ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน...
11 ตอน (ยังไม่จบ)
39
0
0
11 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
39
0
0

เขาผู้นั้น
เขาผู้นั้นเป็นใคร? เขาผู้นั้นมาจากไหน? ทำไมต้องรู้จักเขาผู้นั้น?    
23 ตอน (ยังไม่จบ)
66
0
0
23 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
66
0
0

รักย้อนซ่อนรัก
รักย้อนซ่อนรัก  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรธนบุรี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระองค์ได้ทรงปกครองอาณาจักรธนบุรีเพียงราชวงศ์เดียว ในระยะเวลา 15 ปี...
15 ตอน (ยังไม่จบ)
69
2
0
15 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
69
2
0

ตรอกรักปั๋นใจ๋
ชุมชนตรอกบ้านจีน จังหวัดตาก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) อันประกอบไปด้วยคนไทยพื้นเมือง คนลาว คนมอญ คนพม่า คนแขกอิสลาม และคนจีน...
18 ตอน (จบแล้ว)
20
0
0
18 ตอน
(จบแล้ว)
FAVORITES
20
0
0