Duangmaan นามปากกา : ดวงมาลย์
รายการนิยายที่เคยเขียน
คิมหันต์พันดาว
ชีวิตสงบสุขของผู้ชายรักสันโดษอย่าง 'คิมหันต์' กำลังจะรวนหนักเพราะผู้หญิงที่ชื่อ 'ดาวเหนือ' แต่เดี๋ยวนะ...คิดมาคิดไป ตกลงเธอป่วนเขา หรือว่าเขาป่วนเธอกันแน่ เอาดีๆ นะคิมหันต์!!!  
1 ตอน (ยังไม่จบ)
3
1
6
1 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
3
1
6