lujiulong นามปากกา : ลู่จิ่วหลง
รายการนิยายที่เคยเขียน
หยกแห่งโชคชะตา
นางเป็นเอกเทศจากสามภพ อายุยืนนานจนเป็นปริศนา เร้นกายจากทุกดินแดน หน้าที่เซียนไม่ปรากฏ ทั้งช่วยเหลือเผ่าปีศาจอย่างไม่ถือสา นางคือผู้เปลี่ยนโชคชะตาแห่งลิขิตสวรรค์ นามของนางผู้นั้นคือลู่จิ่วเทียนเสิน
32 ตอน (ยังไม่จบ)
107
1
0
32 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
107
1
0