สุนันท์ธยาน์ นามปากกา : สุนันท์ธยาน์
รายการนิยายที่เคยเขียน
คียาจอมใจฟาโรห์
เมื่อหญิงสาวจากปัจจุบัน พลัดหลงเข้าไปในยุคอียิปต์โบราณ เธอธิดาแห่งอาเตน  เธอคือผู้กอบกุมหัวใจฟาโห์ เธอคือมเหสีสุดที่รักเพียงหนึ่งเดียว เธอคือ"คียา"
2 ตอน (ยังไม่จบ)
10
0
0
2 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
10
0
0