โสภณ ดราม่า นามปากกา : โสภณ ดราม่า
รายการนิยายที่เคยเขียน
หนูไม่อยากมีน้อง
  ...เรื่องสั้น "หนูไม่อยากมีน้อง" ตีพิมพ์ใน นสพ. เดลินิวส์ โครงการ  'เรื่องสั้นของฉัน' เดือน เมษายน 2563   ผู้เขียนนำเรื่องสั้นนี้มาลงให่ผู้อ่าน...
3 ตอน (ยังไม่จบ)
18
0
0
3 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
18
0
0

อย่าเข้าไปในหัองนั้น
สามข้อห้ามในบ้านหลังใหญ่ลึกลับ 1. ห้ามใช้มือถือ 2. ห้ามใช้กระจก 3. ห้ามเข้าไปในฟ้องนั้น   ปล.1...เรื่องสั้น "อย่าเข้าไปในห้องนั้น" ตีพิมพ์ใน นสพ. เดลินิวส์ โครงการ  'เรื่องสั้นของฉัน'...
3 ตอน (ยังไม่จบ)
20
0
0
3 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
20
0
0

ทางรักทางแค้น
สามแยกที่มีเส้นทางตัดผ่าน... ทางหนึ่งมู่งสู่หนทางแห่งรัก ส่วนอีกทางเป็นถนนสู่ความแค้น  'ลัลนา' จะเลิอกเส้นทางไหน...
4 ตอน (ยังไม่จบ)
37
0
0
4 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
37
0
0