C.applepye นามปากกา : C.applepye
รายการนิยายที่เคยเขียน
babylon2.0
••ด้วยร่างกายที่ไม่รู้สึกถึงความร้อนหรือหนาว แม้แต่ลมฝนก็ไม่อาจทำให้เขารู้สึกแย่ เขายืนอยู่บนระเบียงนั้น...
22 ตอน (ยังไม่จบ)
72
0
0
22 ตอน
(ยังไม่จบ)
FAVORITES
72
0
0